Strefa Beneficjenta

Samorząd

Dotyczy przedsięwzięć 3.3.1 Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej i 3.3.2 Poprawy jakości infrastruktury kultury