Aktywizacja

Spotkania aktywizacyjne dla mieszkańców, Szkolenia, Kwartalnik LGD Polesie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Tworzenie nowych przedsiębiorstw

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków z zakresu Tworzenie nowych przedsiębiorstw w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem PROW na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa 2 czerwca 2022 roku (czwartek) w godzinach 11.00 – 14.00 do udziału w indywidualnym doradztwie, dotyczącym wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanów. Doradztwo skierowane jest do osób, które w najbliższym naborze wniosków nr 2/2022 planują ubiegać się o środki finansowe za pośrednictwem LGD. Doradztwo odbędzie się w siedzibie naszego biura ul. Nowa 1 w Cycowie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Tworzenie nowych przedsiębiorstw

HARMONOGRAM SPOTKAŃ AKTYWIZACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze z zakresu: Poprawa jakości infrastruktury kultury 4 marca 2022

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze IV kwartał 2021

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze III kwartał 2021

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze "Doradztwo z zakresu Tworzenia nowych przedsiębiorstw"

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze "Doradztwo z zakresu: Integrowanie społeczności lokalnej, Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie” oraz Rozwijanie działalności gospodarczej"

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej oraz Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”

Doradztwo z zakresu "Tworzenia nowych przedsiębiorstw" 4 lipca 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 

Spotkanie informacyjno - doradcze: 14 stycznia 2019 roku

Harmonogram wdrażania Planu Komunikacji LGD „Polesie” na rok 2020

Harmonogram wdrażania Planu Komunikacji LGD „Polesie” na rok 2019

Spotkania ewaluacyjne z mieszkańcami - harmonogram

Harmonogram spotkań informacyjno – doradczych w poszczególnych Gminach (17.05.2018) - Otwórz

Spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Integrowanie społeczności lokalnej. 22 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 12.00

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Integrowanie społeczności lokalnej. 12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 10.00 -Zobacz

Aktualny plan spotkań aktywizacyjnych i szkoleniowych dla mieszkańców naszego obszaru. Termin rozpoczęcia spotkań 17 marca 2017r., - zobacz

Archiwalny plan spotkań aktywizacyjnych i szkoleniowych dla mieszkańców naszego obszaru. Termin rozpoczęcia spotkań 12 września 2016r., - zobacz

 

SZKOLENIA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA

Poniżej zamieszczamy aktualny plan szkoleń dla członków Rady LGD Polesie oraz pracowników biura. - zobaczKWARTALNIK LGD POLESIE

Tutaj znajdziesz najnowsze numery Kwartalnika LGD Polesie dostępne w formacie PDF. - zobacz
Archiwalne wydania
Kwartalnika LGD Polesie dostępne w formacie PDF (2010 -2015 r.) - zobacz