Aktywizacja

Spotkania aktywizacyjne dla mieszkańców, Szkolenia, Kwartalnik LGD Polesie.

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków z zakresów: integrowanie społeczności lokalnej, realizacja inicjatyw edukacyjnych, promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”, rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem PROW na lata 2014-2020

zapraszamy Państwa do udziału w doradztwie dotyczącym wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanów. Doradztwo skierowane jest do osób, które w najbliższych naborach wniosków nr 3/2022, 4/2022, 5/2022 i 6/2022 planują ubiegać się o środki finansowe za pośrednictwem LGD. Doradztwo odbędzie się 16 września 2022 roku (piątek) w siedzibie naszego biura ul. Nowa 1 w Cycowie w godzinach:

- godzina 10.00 – doradztwo z zakresu rozwijania działalności gospodarczej,

- godzina 11.30 – doradztwo z zakresów: integrowanie społeczności lokalnej, realizacja inicjatyw edukacyjnych, promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”.

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjno doradcze z zakresów: integrowanie społeczności lokalnej, realizacja inicjatyw edukacyjnych, promocja markowych produktów i usług  - 16 września 2022 roku

HARMONOGRAM SPOTKAŃ AKTYWIZACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze z zakresu: Poprawa jakości infrastruktury kultury 4 marca 2022

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze IV kwartał 2021

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze III kwartał 2021

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze "Doradztwo z zakresu Tworzenia nowych przedsiębiorstw"

Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze "Doradztwo z zakresu: Integrowanie społeczności lokalnej, Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie” oraz Rozwijanie działalności gospodarczej"

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej oraz Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”

Doradztwo z zakresu "Tworzenia nowych przedsiębiorstw" 4 lipca 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 

Spotkanie informacyjno - doradcze: 14 stycznia 2019 roku

Harmonogram wdrażania Planu Komunikacji LGD „Polesie” na rok 2020

Harmonogram wdrażania Planu Komunikacji LGD „Polesie” na rok 2019

Spotkania ewaluacyjne z mieszkańcami - harmonogram

Harmonogram spotkań informacyjno – doradczych w poszczególnych Gminach (17.05.2018) - Otwórz

Spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Integrowanie społeczności lokalnej. 22 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 12.00

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Integrowanie społeczności lokalnej. 12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 10.00 -Zobacz

Aktualny plan spotkań aktywizacyjnych i szkoleniowych dla mieszkańców naszego obszaru. Termin rozpoczęcia spotkań 17 marca 2017r., - zobacz

Archiwalny plan spotkań aktywizacyjnych i szkoleniowych dla mieszkańców naszego obszaru. Termin rozpoczęcia spotkań 12 września 2016r., - zobacz

 

SZKOLENIA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA

 

Szkolenie dla pracowników i członków rady 23-03-2023 - zobacz

 

Poniżej zamieszczamy aktualny plan szkoleń dla członków Rady LGD Polesie oraz pracowników biura. - zobaczKWARTALNIK LGD POLESIE

Tutaj znajdziesz najnowsze numery Kwartalnika LGD Polesie dostępne w formacie PDF. - zobacz
Archiwalne wydania
Kwartalnika LGD Polesie dostępne w formacie PDF (2010 -2015 r.) - zobacz