Wsparcie przygotowawcze

Wsparcie przygotowawcze

               Informujemy, iż 15 czerwca 2022 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” podpisała umowę o przyznaniu pomocy na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023 – 2027 w ramach podziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Pomoc przyznana na to działanie to 74 tys. zł.

Przy aktywnym udziale lokalnej społeczności opracowana zostanie nowa Strategia, która posłuży do ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych w kolejnym okresie programowania. LSR planowana jest na obszarze wszystkich gmin, które objęte są LSR Stowarzyszenia LGD „Polesie” realizowaną w ramach PROW 2014-2020, a mianowicie: Cyców, Ludwin, gmina miejsko – wiejska Łęczna, Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów i Wierzbica.

 

Plan włączenia lokalnej społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (zobacz)

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (zobacz)

Zapraszamy  - weź udział w ankiecie     

   

    Przystępujemy do II etapu konsultacji, który dotyczy określenia celów i przedsięwzięć, które zostaną wpisane do projektowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. W efekcie przeprowadzonych
w gminach spotkań zostały zarysowane propozycje celów i przedsięwzięć, które prezentujemy poniżej. Naszą rolą jest obecnie dokonanie ich weryfikacji oraz, co najważniejszej uzupełnianie o nowe pomysły.

W szczególności zapraszamy do współpracy osoby i instytucje, które do tej pory nie brały udziału w spotkaniach.

Prosimy o przedstawienie swoich propozycji lub uwag na załączonym formularzu.

Termin nadsyłania propozycji do 31 października 2022r.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów WIejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem projektu jest realizacja planu włączenia społeczności w szczególności przygotowanie LSR.