O Nas

Stowarzyszenie pod nazwą Lokalna Grupa Działania „Polesie” powołaliśmy do życia, dnia 3 kwietnia 2008 r. Wpis do KRS uzyskaliśmy w dniu 7 listopada 2008 r. Organizacja składa się obecnie z 84 członków, reprezentujących 9 Gmin: Cyców, Ludwin, Łęczna – gmina wiejsko-miejska, Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów, Wierzbica, a wywodzących się z 5 powiatów; chełmskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego i włodawskiego. W skład LGD wchodzą podmioty publiczne, gospodarcze, organizacje  społeczne i osoby fizyczne. Opracowaliśmy kluczowy dokument dla istnienia naszej organizacji jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), w którym to zawarliśmy cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy!