RODO

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” z siedzibą w Cycowie

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej RODO informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: Zobacz


Klauzule informacyjne - ochrona danych osobowych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Polesie" dla wnioskodawców z zakresu poddziałania 19.2 PROW 2014-2020:
- RODO klauzula 19.2 - Zobacz
- RODO klauzula do listy obecności 19.2 - Zobacz
- RODO klauzula do karty wkładu rzeczowego 19.2 - Zobacz