Karty ocen

Zapraszamy do zapoznania się z kartami ocen:

1. Karta oceny merytorycznej operacji JST - pobierz

2. Karta oceny kryteria merytoryczne operacje z zakresu nowych przedsiębiorstw (Tworzenie przedsiębiorstw) - pobierz

3. Karta oceny merytorycznej operacje z zakres przedsiębiorczości  (Rozwój przedsiębiorstw)- pobierz

4. Karta oceny kryteria merytoryczne dla operacji grantowych - pobierz