Konsultacje społeczne

Formularz zgłaszania uwag do projektu zmian do budżetu na poddziałanie 19.2 Wdrażanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie” pobierz

Projekt zmiany budżetu na poddziałanie 19.2 (Wdrażanie LSR) Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność́ (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie” pobierz

Rozdział III LSR Diagnoza pobierz

Rozdział IV LSR Analiza SWOT pobierz

Wzór formularza zgłaszania uwag do projektu zmian do budżetu na poddziałanie 19.2 Wdrażanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie” pobierz