Sektor gospodarczy 10 członków

  

Bartosz Bujak

Bujak Mateusz M. M. Bujak

Hanc Katarzyna

P. U. H. „Super Ola”

Janek Jarosław

Usługi Asenizacyjno – Podnośnikowe „Janeko”

Kamiński Henryk

Handel Artykułami Spożywczo - Przemysłowymi

Mackiewicz Jolanta

„Uroczysko” Jolanta Mackiewicz

Mikulski Piotr

Usługi budowlane Piotr Mikulski

Skomra Iwona

Raisko Iwona Skomra

Soszyńska Agnieszka

Pracownia Edukacji Archeologicznej

Starownik Barbara

„Agrostar” Sp. J. A. Starownik, J. Starownik

Wojcieszuk Mirosława

P.H.U. Adiami Mirosława Wojcieszuk