Konsultacje społeczne projektu LSR

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Polesie”, zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru do zapoznania się z zapisami dokumentu pod nazwą: Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Polesie” na lata 2023-2027, który to dokument jest do wglądu i opiniowania w siedzibie Biura Stowarzyszenia w Cycowie, każdego dnia roboczego w godzinach pracy Biura.