Wsparcie przygotowawcze

Wsparcie przygotowawcze

               Informujemy, iż 15 czerwca 2022 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” podpisała umowę o przyznaniu pomocy na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023 – 2027 w ramach podziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Pomoc przyznana na to działanie to 74 tys. zł.

Przy aktywnym udziale lokalnej społeczności opracowana zostanie nowa Strategia, która posłuży do ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych w kolejnym okresie programowania. LSR planowana jest na obszarze wszystkich gmin, które objęte są LSR Stowarzyszenia LGD „Polesie” realizowaną w ramach PROW 2014-2020, a mianowicie: Cyców, Ludwin, gmina miejsko – wiejska Łęczna, Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów i Wierzbica.

 

Plan włączenia lokalnej społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (zobacz)

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (zobacz)

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów WIejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem projektu jest realizacja planu włączenia społeczności w szczególności przygotowanie LSR.

 

404 Page

404

Sorry!

Page Not Found

The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Please try using our search box below to look for information on the internet.