Wyniki naboru wniosków nr 8/2018 - "Integrowanie społeczności lokalnej"

Zapraszamy do przeglądania list.

Lista operacji zgodnych z LSR- Otwórz
Lista wybranych operacji - Otwórz
Protokół z XIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 17.10.2018 r. Otwórz

Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu- Formularz protestu.