Zapytanie ofertowe 25-04-2018

Zapytanie ofertowe dotyczące:

"Utworzenie miejsca postojowego w miejscowości Kijany” - Zobacz
Formularz ofertowy - Zobacz
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - Zobacz
Opis techniczny do projektu budowlanego - Zobacz
Turystyka kajakowa przedmiar robót - Zobacz  
Wykaz wykonanych robót budowlanych - Zobacz