Zapytanie ofertowe 12-01-2018

Zapytanie ofertowe dotyczące

ZADANIE 1: wydania 4 numerów biuletynu informacyjnego „Z Życia Polesia”. Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie” w 2018 roku. - Zobacz