NABÓR NR 7/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2018 - Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie” - Zobacz
Rejestr złożonych wniosków do Biura LGD „Polesie” w naborze nr 7/2018 „Promocja markowych produktów i usług LGD Polesie” - Otwórz

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem - Otwórz
Lista wybranych operacji - Otwórz
Protokół z XII posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 27.06.2018 r. Otwórz

Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu- Formularz protestu.