NABÓR NR 6/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018 - Ochrona dziedzictwa kulturowego - Zobacz 
Rejestr złożonych wniosków w naborze nr 6/2018 "Ochrona dziedzictwa kulturowego" - Otwórz

Zapraszamy do przeglądania list.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem - Otwórz
Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem - Otwórz
Lista wybranych operacji - Otwórz
Lista nie wybranych operacji - Otwórz
Protokół z XII posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 19.07.2018 r. Otwórz

Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu- Formularz protestu.