NABÓR NR 4/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018 - Realizacja inicjatyw edukacyjnych- Zobacz
Rejestr złożonych wniosków do Biura LGD „Polesie” Nabór wniosków nr 4/2018  Przedsięwzięcie 1.2.1 „Realizacja inicjatyw edukacyjnych” - Zobacz

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem - Otwórz
Lista wybranych operacji - Otwórz

Protokół z XI posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 27.06.2018 r. Otwórz

Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu- Formularz protestu.