NABÓR NR 3/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018 - Tworzenie nowych przedsiębiorstw - Zobacz
Rejestr złożonych wniosków do Biura LGD „Polesie” Nabór wniosków nr 3/2018 Przedsięwzięcie 2.1.1 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw”  - Otwórz

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem - Otwórz
Lista wybranych operacji - Otwórz
Lista nie wybranych operacji - Otwórz
Protokół z XI posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 27.06.2018 r. Otwórz

Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu- Formularz protestu.