NABÓR NR 2/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 - Integrowanie społeczności lokalnej - Zobacz
Rejestr złożonych wniosków do Biura LGD „Polesie” Nabór wniosków nr 2/2018  Przedsięwzięcie 1.1.1 „Integrowanie społeczności lokalnej” - Zobacz

Lista wybranych operacji - Otwórz
Lista operacji zgodnych z LSR - Otwórz
Protokół rady z X /2018 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 23.05.2018 r. Otwórz

Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu- Formularz protestu Zobacz