NABÓR NR 1/2018

Rejestr złożonych wniosków do Biura LGD „Polesie” Nabór wniosków nr 1/2018 - Zobacz

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz

Lista operacji wybranych - Zobacz

Protokół z IX Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD "Polesie" - Zobacz

Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu- Formularz protestu Zobacz