NABÓR NR 2/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 - Zobacz

Lista złożonych wniosków Tworzenie nowych przedsiębiorstw - Zobacz
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz
Lista operacji wybranych - Zobacz
Lista operacji niewybranych - Zobacz

Protokół z VIII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD "Polesie" - Zobacz

Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział VIII, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu - Formularz protestu Zobacz

 

Informujemy, że w protokołach nr VII/2017 z 13.06.2017 r oraz VIII/2017  z 30.06.2017 r wystąpiły oczywiste omyłki pisarskie – numery naborów wniosków zapisano cyframi rzymskimi, zamiast arabskimi. W związku z tym dokonano korekty oczywistej omyłki pisarskiej.

Protokół z VII/2017 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 13.06.2017 r. - Zobacz
Protokół z VIII/2017 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 30.06.2017 r. - Zobacz