NABÓR NR 1/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017 - Zobacz

Protokół z V/2017 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 27.04.2017 roku - Zobacz

Protokół z VI/2017 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 04.05.2017 roku - Zobacz
Załączniki:
- Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział VIII, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu - dołączony formularz protestu - Zobacz
- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR - Zobacz
- Lista operacji wybranych - Zobacz

Lista złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2017 - Zobacz