NABÓR NR 1/2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016 - Zobacz

Zapraszamy do przeglądania Listy złożonych operacji w ramach naboru 1/2016.
Lista złożonych wniosków rozpoczęcie działalności  - Zobacz
Lista złożonych wniosków Rozwój działalności gospodarczej - Zobacz
Lista złożonych wniosków Infrastruktura kultury -Zobacz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD "Polesie" wraz z załącznikami odbytego dnia 07.12.2016 - Zobacz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD "Polesie" odbytego dnia 29.12.2016 - Zobacz

Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady

Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział VIII, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu.
Formularz protestu - Zobacz

Poprawa jakości infrastruktury kultury

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR - Zobacz
Lista operacji wybranych - Zobacz

Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR - Zobacz
Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem i LSR- Zobacz
Lista operacji wybranych - Zobacz
Lista operacji niewybranych -Zobacz

Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR - Zobacz
Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem i LSR- Zobacz
Lista operacji wybranych - Zobacz
Lista operacji niewybranych -Zobacz