Wyniki naboru 4/2022

Data zamieszczenia 02.12.2022

Wyniki naboru Nr 4/2022 - Przedsięwzięcie 3.4.1 „Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie” z limitem  środków: 22 600,59 € (90 402,36 zł)

Zapraszamy do przeglądania list.

Protokół z XXXI/2022 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 25.11.2022 r. - Zobacz
Lista operacji wybranych - Zobacz
Lista operacji niewybranych - Zobacz
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz
Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz

"Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu"- Formularz protestu.