Zaproszenie na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”

Data zamieszczenia na stronie 13.07.2022

Zaproszenie na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”

               Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie” zaprasza na XXII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 18.07.2022 r. w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Cycowie (ul. Chełmska 4). Początek spotkania godzina 10.00.

Porządek obrad XXII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Polesie” zwołanego na dzień 18.07.2022 r.

 1. Otwarcie obrad XXII Walnego Zebrania Członków;
 2. Przyjęcie porządku obrad XXII Walnego Zebrania członków stowarzyszenia.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków;
 5. Przeprowadzenie wyboru pozostałych Członków Prezydium Walnego Zebrania Członków (sekretarza i członka)
 6. Przeprowadzenie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej;
 7. Przeprowadzenie wyboru Członków Komisji Uchwał i Wniosków;
 8. Przeprowadzenie wyboru Członków Komisji Wyborczej;
 9. Przedstawienie przez Prezesa sprawozdania z działalności Zarządu LGD

i Stowarzyszenia za 2021 r.

 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady sprawozdania z działalności Rady za 2021 r.
 2. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie sprawozdania finansowego i z działalności LGD za 2021 r. oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu LGD za 2021 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Przyjęcia sprawozdania z rocznej pracy Zarządu Stowarzyszenia za 2021 r.
 2. Przyjęcia sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
 3. Udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „Polesie” za 2021 r.
 4. Przyjęcia sprawozdania z rocznej pracy Rady Stowarzyszenia za 2021 r.
 5. Odwołania Członka Komisji Rewizyjnej;
 6. Powołania Członka Komisji Rewizyjnej;
 7. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Stowarzyszenia za udział w posiedzeniach Rady dotyczących realizacji LSR w ramach danego Naboru.
 8. Sprawy różne;
 9. Zakończenie obrad.

Zaproszenie wersja do pobrania - (zobacz)