Zaproszenie na spotkania informacyjno - doradcze "Doradztwo z zakresu: Integrowanie społeczności lokalnej, Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie” oraz Rozwijanie działalności gospodarczej"

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków z zakresu: integrowanie społeczności lokalnej, promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie” oraz rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem PROW na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa 12 sierpnia 2020 roku (środa) do udziału w indywidualnym doradztwie, dotyczącym wypełniania wniosków o przyznanie pomocy. Doradztwo prowadzone będzie w siedzibie naszego biura, ul. Nowa 1 w Cycowie, w godzinach pracy biura. Doradztwo skierowane jest do organizacji pozarządowych, samorządów oraz przedsiębiorców pragnących rozszerzyć prowadzoną działalność, którzy planują ubiegać się o środki finansowe za pośrednictwem LGD w najbliższych naborach.