Harmonogram wdrażania Planu Komunikacji LGD „Polesie” na rok 2020

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem. Zobacz