Harmonogram wdrażania Planu Komunikacji LGD „Polesie” na rok 2019

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem. Zobacz