Spotkania ewaluacyjne z mieszkańcami - harmonogram

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD „Polesie” na spotkania ewaluacyjne, mające na celu analizę dotychczasowego procesu wdrażania LSR, jego efektów oraz zmian, jakie zachodzą w otoczeniu LSR. Podczas tych spotkań będziemy starali się pozyskać informacje czy realizowane działania komunikacyjne są skuteczne i adekwatne.

Terminy spotkań ewaluacyjnych:

  • 07.12.2018 godz. 10.00
  • 14.12.2018 godz. 16.00
  • 21.12.2018 godz. 12.00
  • 28.12.2018 godz. 14.00

Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1 w Cycowie. Serdecznie zapraszamy.