Spotkanie informacyjno doradcze. Zakres tematyczny: Integrowanie społeczności lokalnej.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Integrowanie społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie LGD „Polesie” informuje, iż od 27.08.2018 roku rozpocznie się nabór wniosków z zakresu „Integrowanie społeczności lokalnej”. Pomoc finansową będzie można otrzymać na projekty, które będą wspierać lokalną integrację społeczną, m.in. integrację z udziałem grup defaworyzowanych, organizację różnego rodzaju imprez, spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych. Pomoc na tego typu operacje będzie miała formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, wynosić będzie 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku JSFP oraz 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Spotkanie informacyjno – doradcze dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie pomocy z w/w zakresu odbędzie się 22 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 12.00 w siedzibie naszego biura, ul. Nowa 1, 21-070 Cyców. Spotkanie skierowane jest do podmiotów z obszaru gmin należących do Stowarzyszenia LGD „Polesie” planujących w najbliższym naborze wniosków ubiegać się o środki finansowe za pośrednictwem LGD w zakresie „Integrowania społeczności lokalnej”.