Procedura oceny i wyboru operacji

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” - Zobacz