Sektor gospodarczy 17 członków

 

Dejko Joanna

Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych

Grzesiuk Wacław

Stolmel Wacław Grzesiuk

Hanc Katarzyna

P. U. H. „Super Ola”

Jabłoński Czesław

Zakład Produkcyjno – Handlowy „Jakol”

Janek Jarosław

Usługi Asenizacyjno – Podnośnikowe „Janeko”

Kamiński Henryk

Handel Artykułami Spożywczo - Przemysłowymi

Krzysiak Wojciech

„Rainbow Garden”

Mackiewicz Jolanta

„Uroczysko” Jolanta Mackiewicz

Mikulski Piotr

Usługi budowlane Piotr Mikulski

Policha Aleksander

PPH „Fornir”

Redzik Łukasz

„Łęcz – Bud” Redzik Łukasz

Seroka Krzysztof

Usługi Transportowe „Kamyk” Krzysztof Seroka

Skomra Iwona

Raisko Iwona Skomra

Soszyńska Agnieszka

Pracownia Edukacji Archeologicznej

Starownik Barbara

„Agrostar” Sp. J. A. Starownik, J. Starownik

Wojcieszuk Mirosława

P.H.U. Adiami Mirosława Wojcieszuk

Wojewódzki Krzysztof

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Roltex Siedliszcze” sp. z o. o.