Nabory wniosków

Informacje na temat planowanych naborów wniosków, ogłoszenia, listy rankingowe, wyniki oceny wniosków.

Planowany harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - zobacz

 

NABÓR NR 3/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista złożonych wniosków Rozwijanie działalności gospodarczej. -Zobacz
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz
Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz
Lista operacji wybranych - Zobacz
Lista operacji niewybranych - Zobacz

Protokół z VIII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD "Polesie" - Zobacz

Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział VIII, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu - Formularz protestu Zobacz

NABÓR NR 2/2017 - Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Lista złożonych wniosków Tworzenie nowych przedsiębiorstw - Zobacz
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz
Lista operacji wybranych - Zobacz
Lista operacji niewybranych - Zobacz

Protokół z VIII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD "Polesie" - Zobacz

Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział VIII, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu - Formularz protestu Zobacz

 

NABÓR NR 1/2017 - Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej

Protokół z V/2017 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 27.04.2017 roku - Zobacz

Protokół z VI/2017 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 04.05.2017 roku - Zobacz
Załączniki:
- Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział VIII, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu - dołączony formularz protestu - Zobacz
- Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR - Zobacz
- Lista operacji wybranych - Zobacz

Lista złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2017 - Zobacz

NABÓR NR 1/2016