Aktywizacja

Spotkania aktywizacyjne dla mieszkańców, Szkolenia, Kwartalnik LGD Polesie.

Doradztwo z zakresu: Integrowanie społeczności lokalnej, Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie” oraz Rozwijanie działalności gospodarczej

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków z zakresu: integrowanie społeczności lokalnej, promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie” oraz rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem PROW na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa 12 sierpnia 2020 roku (środa) do udziału w indywidualnym doradztwie, dotyczącym wypełniania wniosków o przyznanie pomocy. Doradztwo prowadzone będzie w siedzibie naszego biura, ul. Nowa 1 w Cycowie, w godzinach pracy biura. Doradztwo skierowane jest do organizacji pozarządowych, samorządów oraz przedsiębiorców pragnących rozszerzyć prowadzoną działalność, którzy planują ubiegać się o środki finansowe za pośrednictwem LGD w najbliższych naborach.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ AKTYWIZACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej oraz Promocja markowych produktów i usług LGD „Polesie”

Doradztwo z zakresu "Tworzenia nowych przedsiębiorstw" 4 lipca 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 

Spotkanie informacyjno - doradcze: 14 stycznia 2019 roku

Harmonogram wdrażania Planu Komunikacji LGD „Polesie” na rok 2020

Harmonogram wdrażania Planu Komunikacji LGD „Polesie” na rok 2019

Spotkania ewaluacyjne z mieszkańcami - harmonogram

Harmonogram spotkań informacyjno – doradczych w poszczególnych Gminach (17.05.2018) - Otwórz

Spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Integrowanie społeczności lokalnej. 22 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 12.00

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – doradcze. Zakres tematyczny: Integrowanie społeczności lokalnej. 12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 10.00 -Zobacz

Aktualny plan spotkań aktywizacyjnych i szkoleniowych dla mieszkańców naszego obszaru. Termin rozpoczęcia spotkań 17 marca 2017r., - zobacz

Archiwalny plan spotkań aktywizacyjnych i szkoleniowych dla mieszkańców naszego obszaru. Termin rozpoczęcia spotkań 12 września 2016r., - zobacz


SZKOLENIA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA

Poniżej zamieszczamy aktualny plan szkoleń dla członków Rady LGD Polesie oraz pracowników biura. - zobaczKWARTALNIK LGD POLESIE

Tutaj znajdziesz najnowsze numery Kwartalnika LGD Polesie dostępne w formacie PDF. - zobacz
Archiwalne wydania
Kwartalnika LGD Polesie dostępne w formacie PDF (2010 -2015 r.) - zobacz