Samorząd

Dotyczy przedsięwzięć 3.3.1 Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej i 3.3.2 Poprawy jakości infrastruktury kultury

Uwaga!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały  udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Zobacz Excel / PDF

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY  na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Zobacz

Wniosek o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014­-2020 - Zobacz Excel / PDF

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Zobacz

Umowa o przyznanie pomocy (PDF) - Zobacz
Załącznik nr 1 do umowy przyznania pomocy: Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - Zobacz
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy: Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - Zobacz
Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy: Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 - Zobacz
Załącznik nr 3a do umowy o przyznaniu pomocy: Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 - Zobacz
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków. - Zobacz


Sprawozdania