Zaproszenie na XXX posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”

Data zamieszczenia na stronie 01.08.2022

Zaproszenie na XXX posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”

w dniu 04 sierpnia 2022 r. w siedzibie Biura LGD Polesie, ul. Nowa 1.

Początek posiedzenia godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum, poprzez odczytanie listy obecności.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia Rady.
 4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru nr 2/2022:
 • Przedsięwzięcie 2.1.1 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw”, który przeprowadzony został w dniach: 06.2022 r. – 21.06.2022 r. z limitem środków: 167 422,14 €** (669 688,56zł***)
 1. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
 2. Losowanie Członków Rady oceniających poszczególne operacje – utworzenie Komisji Przyznania Dotacji.
 3. Ocena operacji złożonych w ramach naboru.
 4. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
 5. Przyjęcie list operacji - zgodnych z LSR, niezgodnych z LSR, ocenionych, wybranych i niewybranych do dofinansowania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.