Wyniki naboru nr 5/2020 "Integrowanie społeczności lokalnej"

Zapraszamy do przeglądania list.

Protokół z XXIV /2020 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 06.10.2020 r - Zobacz
Lista operacji wybranych - Zobacz
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz

"Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu"- Formularz protestu.