Wyniki naboru nr 1/2020 "Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej"

Zapraszamy do przeglądania list.

Protokół z XXIII /2020 posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie”, odbytego dnia 11.02.2020 r - Zobacz
Lista operacji wybranych - Zobacz
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju - Zobacz

 

"Pouczenie o możliwości wniesienia Protestu od decyzji Rady Zgodnie z zapisami: Procedury Oceny i Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie” – Rozdział IX, punkty: 1-9, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia Protestu"- Formularz protestu.